Ostindiefararen
på Gotenius Varv
Reparations- och ombyggnadsvarvet för kusttonnage,
specialfartyg och museala fartyg i Göteborgs hamn

Vår torrsättningskapacitet
Kontaktpersoner
Flytdocka 1
Flytdocka 2
Slip
75 x 13,5 m
110 x 15 m
25 x 5,5 m
1.600 ton
3.000 ton
70 ton
2.500 dwt
5-6.000 dwt
100 dwt
Order och planering
Skrov
Maskin
Mats Gotenius
Peter Wallberg
Bo Johansson
031-235204
070-2070742
073-885 96 89
0706-306048
031-236669
031-236116

Gotenius Varv, Manufakturgatan 3, 417 07 Göteborg, Sweden,Tel. 031- 235200, Fax 031- 227979, info@gotenius.se, www.gotenius.se
Vår verksamhet är uppbyggd kring två flytdockor och en slip. Varje år torrsätter vi runt 125 fartyg med en längd på upp till 110 meter.

Våra kunder hittar du bland rederier som bedriver kustsjöfart i Norden och Tyskland, det är vårt ena ben.

Den andra kategorin består av specialtonnage såsom skärgårdbåtar i linjetrafik, passagerarfartyg, bogser- och servicefartyg, mudderfartyg, Vägverkets färjor, Sjöfartsverkets operativa flotta mfl.

Vi är ett privat fullservicevarv. I vårt fall innebär det att vi utför alla slag av reparationsarbeten i en välplanerad organisation med korta beslutsvägar.

En sådan lösning är välgörande för både lagandan och effektiviteten, och kommer alldeles självklart våra uppdragsgivare till godo.

free counters