Vi har sakta men säkert justerat vår kurs
De svenska storvarven hade stora framgångar efter andra världskriget. Efterfrågan på nybyggnation var stor och varven hade "problem"att hinna med.

Lite vid sidan av de stora startade Vilhelm Gotenius och Rolf Moberg ett varv i liten skala ute vid Färjenäs. 1950 flyttade varvet till sin nuvarande plats på Ringön.

Idag, över 60 år senare, har Gotenius varv vuxit till ett av de ledande reparationsvarven för museala fartyg, kusttonnage och specialfartyg.

Under dessa verksamhetsår har både nybyggen och förlängningar utförts vid varvet. Efterhand har emellertid inriktningen på reparationer, underhåll och förädling förstärkts.

På 50-talet var Gotenius varv nästan okänt, idag glädjer vi oss åt att kunna räknas till de större inom svensk varvsindustri.

Vilhelm Gotenius är en av grundarna av varvet.
Han drev och utvecklade det sedan i nästan 40 år.
M/S Stockholm, M/S Caledonian Sky och M/S Scandica vid vårt varv
Några interiörbilder med vår skickliga personal och vår välförsedda verkstad
Gotenius Varv, Manufakturgatan 3, 417 07 Göteborg, SWEDEN,Tel. 031- 235200, Fax 031- 227979, info@gotenius.se, www.gotenius.se