Här är några exempel på fartyg vi förädlat under senare år
Om vi leker med tanken att lägga alla de fartyg på rad som vårt varv arbetat med under alla år så får vi en imponerande armada av det flesta fartygstyper som trafikerar våra kustnära vatten.

Detta låter sig tyvärr bara göras i fantasin. Men tankexperimentet är spännande och skulle på ett övertygande sätt visa vilken kapacitet och vilket kunnande ett varv som vårt har.

Vi har istället valt att på detta uppslag lite kort med några få exempel visa vår bredd och några kommentarer kring typiska uppdragsgivare. För hur vi än vänder och vrider på den information vi har om tonnage vi servat och reparerat så måste det, av utrymmesskäl, bli en starkt bantad redogörelse.

Sjöfartsverkets hjälpisbrytare/arbetsfartyg M/S Scandica är en typisk representant för alla de specialfartyg som trafikerar våra vatten och som vi ofta får nöjet att bygga om, underhålla och reparera. På fotot nedan bottenmålar och klassar vi fartyget.
1994 fick vi ett hedersuppdrag från Göteborgs stad.
Vår uppgift var att renovera skrov, däck och rigg på den nästan 110 meter långa barken Viking. Hon var en av de sista stora lastseglarna.

Uppdraget inkluderade även invändiga rivnings-, stål- och rostskyddsarbeten i samband med att fartyget skulle byggas om till flytande hotell med restauranger, konferensutrymmen och logi för 110 personer.

Viking är en av Göteborgs största maritima sevärdheter. Barken ligger förtöjd vid den nybyggda Göteborgs-operan. Båda är värda ett besök, om inte annat så passerar du Viking om styrbord då du tagit kurs mot Gotenius varv.

Renoverad salong i barken Vikings inre
Ångaren Bohuslän är Västkustens sista passagerarångare och Sveriges största ångmaskindrivna fartyg i reguljär drift - här på översyn hos Gotenius varv.

Hon byggdes 1914 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad för Marstrands Nya Ångfartygs AB (Marstrandsbolaget), och gick i mer än 40 år på traden Göteborg - Lysekil - Smögen - Gravarne (nuvarande Kungshamn)...

Läs mer hos nuvarande ägaren Sällskapet Ångbåten

Trafikverkets gula färjor får löpande översyn hos Gotenius varv.
Färjetrafiken är livsnerven för skärgårdsbefolkningen så här ställs extra höga krav på trafik utan avbrott.

.
Färjan på bilden nedan heter Vivi, och får här sin 3-års-översyn vid den inre hamnbassängen.

Styrsöbolaget har ett stort ansvar för att deras båtar är i verkligt gott skick.

Här finns egentligen inget utrymme för oplanerade driftsstörningar.

Under årens lopp har vi fått förtroendet när det gäller ombyggnad, reparationer och underhåll.

Nedan vid varvets västra utrustningskaj ligger kryssningsfartyget M/S Caledonian Sky som opereras av Salén Ship Management.

Fartyget köptes in hösten 2011 och har i vinter fått en uppgradering av sitt inrede bl.a. har 57 hytter renoverats. I mitten av maj 2012 kommer hon att sättas in på expeditionskryssningar för det brittiska reseföretaget Noble Caledonia.

Så småningom kommer fartyget att vara stationerat i Stillahavsområdet.

I den andra hamnbassängen, vinkelrätt mot Caledonian Sky, ligger kryssningsfartyget Stockholm, systerfartyg till MS Origo men i original skick. Detta fartyg går också i kryssningstrafik på Svalbard sommartid.

Här allra innerst i varvets lilla flytdocka ligger det kombinerade dyk- och bogseringsfartyget Frog Taurus från Frog Marine Service i Göteborg..

På foton nedan, vid varvets lilla flytdocka ligger kryssningsfartyget Origo, f.d. tjänstefartyg hos Svenska Sjöfartsverket.

Fartyget är isförstärkt och används sommartid för kryssningar på Svalbard, precis som sitt systerfartyg Stockholm ovan.

Här utrustas M/T Bituma vid vår servicekaj, fartyget är på 2750 DWT och nästan 90 m LOA

På varvets slip installeras här en bogpropeller på skärgårdsbåten Svea, byggd 1904.
Vi fick det hedersamma uppdraget att som första varv docka Ostindiefararen Götheborg inför dess långa seglats till Kanton i Kina.
Ostindiefararen på
Gotenius varv

Läs mer
Gotenius Varv, Manufakturgatan 3, 417 07 Göteborg, SWEDEN,Tel. 031- 235200, Fax 031- 227979, info@gotenius.se, www.gotenius.se