Ostindiefararen Götheborg på Gotenius Varv
Vår verksamhet är uppbyggd kring två flytdockor och en slip. Varje år torrsätter vi runt 125 fartyg med en längd på upp till 110 meter.

Ostindiefararen Götheborg dockades på Gotenius inför den långa seglatsen till Kanton i Kina.

Ovan stävar Götheborg ut från en av våra dockor efter en del omfattande arbeten inför Kinaresan.
Nedan ser du en nattligt foto av akterskeppet med den spatiösa kaptensverandan.

Arbete vid stäven i vår docka.

Här ser du lanterninen ovanför Ostindiefararens styrplats. Styrman har inte mycket visuell kontakt med havet, utan litar till kompass och en utkik i fören.

Götheborg är ett högt skepp till stor del byggt i ek. Så långt det varit möjligt är skeppet troget originalet från 1700-talet.

Götheborg torrsatt i en av våra dockor.

På eftermiddagen den 2a oktober lämnade Götheborg hemmavattnen, och återkommer först om två år. Ostindiefararen följs här av en armada av fritidsbåtar ut mot Vinga och den långa seglatsen mot Kina. Klicka här för att följa Ostindiefararens resa.

Som en helt naturlig säkerhetsåtgärd råder totalt alkoholförbud ombord på Ostindiefararen.
Det hindrar inte att två tunnor Cognac medföljer ombord.
Det är en gåva som nu under 9 månader ska sjörullas och säljas dyrt i Kanton för att medfinansiera resan. 75 cl av denna Cognac går på 700 kronor orullad, 300 liter sjörullad kvalitetscognac kan säljas för nära en halv miljon kronor.

Gotenius Varv, Manufakturgatan 3, 417 07 Göteborg, SWEDEN,Tel. 031- 235200, Fax 031- 227979, info@gotenius.se, www.gotenius.se