Vinga är vår inseglingsfyr
Vingas fyrsiluett har blivit en symbol för djuprännan in till Göteborgs hamn även långt utanför våra vatten.

Vinga kan också sägas utgöra en naturlig inseglingsfyr till Gotenius varv. Här utifrån är det någon dryg timmes gång in till varvet på Ringön i Göteborgs innerhamn. Vårt varv ligger mycket centralt för all sjöfart i norra Europa.

Under mer än sextio år har vi koncentrerat oss på kusttonnage, specialfartyg och museala fartyg. Göteborg är en idealisk hamnstad för denna typ av verksamhet.

Här finns av tradition en kunnig arbetskraft. Men här har också en långsiktig marin infrastruktur i övrigt byggts upp, som garanterar oss säkra leveranser och tillgång till specialister även för de mest krävande arbeten. Våra leverantörers omfattande internationella kontaktnät ger oss också ständig möjlighet att snabbt få tag på reservdelar och utrustning när behov uppstår..

Göteborg är inte bara Sveriges största hamn, det är också Finlands och Norges största, hur underligt det än kan låta.

Hamnen trafikeras alltså av en stor del av det tonnage som rör sig i norra Europa.

Det ger oss en kontaktyta som saknar motstycke.

Och eftersom vår koncentration vid sidan av kusttonnage, uttryckligen omfattar också specialfartyg och museala fartyg, så har utförandet av tekniskt avancerade arbeten blivit en vana.

När du gjort dina överväganden och valt bland olika alternativ och sedan tagit ut din kurs mot Gotenius varv, kan det vara tryggt att veta att vårt namn blivit synonymt med kompetens, mångsidighet och förmågan att hålla tider.

Så förutom att vi har vår yrkesstolthet att försvara, är vi väl medvetna om att bara de helt nöjda kunderna styr sin kurs mot oss igen.

Låt oss på denna site lite mer i detalj redovisa vår kapacitet och vårt kunnande.

Här till vänster ser du en översikt av inseglingen till Gotenius varv.
Från Vinga fyr i väst går farleden förbi den vackra södra skärgården, vidare under två broar, och fram till varvet på Ringön i Göteborgs innerhamn.

N 57° 43.389', E 11° 58.748'

Gotenius Varv, Manufakturgatan 3, 417 07 Göteborg, SWEDEN,Tel. 031- 235200, Fax 031- 227979, info@gotenius.se, www.gotenius.se